Bram Verheijen

Bram Verheijen behaalde zijn ‘bachelor degree’ en in 2006 zijn ‘master’ diploma in oude vocale muziek bij Dr. Rebecca Stewart aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Na zijn afstuderen was hij ook docent binnen deze opleiding. Bram heeft zich gespecialiseerd in middeleeuwse zangtradities als Gregoriaans en Ambrosiaans en de polyfone tradities die hieruit voortkwamen. Als zanger zong hij tijdens vele internationale festivals en nog steeds treedt hij regelmatig op met professionele ensembles zoals o.a. Cantus Modalis (o.l.v. Dr. Rebecca Stewart) en Fála Musica (o.l.v. Maurice van Lieshout).
Bram Verheijen leidt verschillende vocale ensembles en geeft workshops stemvorming in combinatie met monastieke spiritualiteit. Daarnaast is hij werkzaam als coördinator in de Benedictijner Adelbert Abdij te Egmond-Binnen.